logo TheTower

Audyt językowy

Audyt językowy jest elementem pakietu szkoleniowego, lub może być traktowany jako samodzielne narzędzie do oceny efektywności dotychczasowych szkoleń językowych i oceny potrzeb szkoleniowych w zakresie nauki języków obcych. Audyt wymaga ścisłej współpracy Działu HR Klienta.

Audyt obejmuje:

SZCZEGÓŁÓWĄ ANALIZĘ POTRZEB –analiza potrzeb oparta jest na Systemie Opisu Poziomów Biegłości Językowej Rady Europy. Ma ona na celu samodzielną ocenę poziomu języka obcego jak również potrzeb w zakresie doskonalenia wybranych kompetencji językowych.

TEST JĘZYKOWY – ocena kompetencji językowych; wersja papierowa lub on-line.

ROZMOWĘ Z METODYKIEM – ocena komunikacji ustnej i potencjału dalszej nauki. Metodyk także analizuje informacje przekazane przez Klienta – pożądany poziom językowy, wyniki testów i samoocenę ucznia.

 Standardowo otrzymują Państwo RAPORT Z AUDYTU z określeniem:

- POZIOMU – wg skali Rady Europy,

- OPIS KOMPETENCJI – w jakim zakresie osobo posługuje się językiem obcym, jej mocne i słabe strony,

- REKOMENDACJE  - do dalszej nauki.

 Forma i zakres raportu mogą być zaadaptowane do wymagań Klienta.