logo TheTower

Kursy

Oferta kursów obejmuje szkolenia w zakresie:

-JĘZYKA OGÓLNEGO

- KONWERSACJI

- KONWERSACJI BIZNESOWYCH 

- PRZYGOTOWANIA DO CERTYFIKATÓW: FCE, CAE, CPE, BEC, TOEFL, LCCI, TELC, DELF, DALF, DELE, ZD, ZMP

- JĘZYKA BIZNESU

ZAGADNIEŃ SPECJALISTYCZNYCH, jak:

1.  Korespondencja handlowa

2.  Biznes i Ekonomia

3.  Komunikacja w Biznesie 

4.  Rozmowy telefoniczne

5.  Negocjacje handlowe

6.  Bankowość i Finanse

7.  Prawo

8.  Media

9.  Ochrona środowiska

10. Public relations

11. Zasoby ludzkie

12. Telekomunikacja

13. Przemysł paliwowy

14. Lotnictwo

15. Branża budowlana

16. Praca personelu pokładowego

17. Przemysł samochodowy

18. Branża farmaceutyczna

19.Turystyka międzynatrodowa

20. Logisytyka

i inne.