logo TheTower

Metody nauczania


Metody nauczania stosowane na zajęciach dostosowane są do charakteru kursu, do wymagań i predyspozycji uczestników jak również do liczebności grupy.

Kursy konwersacyjne wymagają metody komunikatywnej, z dużym naciskiem na sytuacje życiowe, tematy społeczne i zawodowe.


Przygotowanie do egzaminu językowego wymusza zastosowanie metod i technik skupionych na rozwijaniu kompetencji wymaganych na danym egzaminie (jak w przypadku egzaminu English for Business LCCI, gdzie większość materiałów to korespondencja handlowa).

Najczęściej zamawiane kursy ogólne z elementami języka biznesu wymagają wykorzystania metody komunikatywnej z dodatkowym naciskiem na komunikację pisemną w zakresie korespondencji biznesowej. Aby zwiększyć efektywność nauki lektorzy przygotowują materiały z życia codziennego – artykuły prasowe, wykresy, opracowania, tematy do dyskusji związane z aktualna sytuacją społeczną i ekonomiczną.

Każdorazowo, podczas Analizy Potrzeb KOORDYNATOR SZKOLEŃ i METODYK ustalają z Klientem jego oczekiwania w stosunku do kursu i stosowanej metody nauczania.

Większość kursów języka angielskiego prowadzona jest w oparciu o podręczniki wydawnictwa Oxford University Press, a także Longman, Macmillan, Cambridge, Express Publishing, Penguin English, Rea, Altravox Press, Delta Publications, Didier/Hatier, Edelsa, Edi Numen, Hachette, Hueber, Langenscheidt, Heineman, Universitat, Wagros, Wilga. Najczęściej stosowane podręczniki do kursów biznesowych to : Market Leader, Business Objectives, Business Basisc.